Huệ Châu Wisdom Thủy tinh Dự án Công ty TNHH

Các doanh nghiệp sản xuất thủy tinh hàng đầu của Trung Quốc!

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cuộc sống kính Bảo vệ
- May 07, 2017 -
  Thép vật chất là kính gia nhiệt làm nguội, sự thay đổi là một lần nữa giữa thành viên sôi bên trong và cấu trúc phân tử;  Hóa học thép được sử dụng ở nhiệt độ cao mang ion trao đổi với cấu trúc phân tử bề mặt thủy tinh;  Hai phương pháp này đều là những cấu trúc cực nhỏ của kính thay đổi vĩnh cửu.Nếu nhiệt độ cao và hoạt động hóa học mạnh mẽ, đặc tính thép không thể bị suy yếu hoặc thay đổi tình trạng sử dụng bình thường cùng với sự thay đổi thời gian.